Hulptool

Afkoppelen riolering

© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
Krijg hier een idee hoe groot je voorziening moet zijn om water tijdelijk te bergen.

Voor oppervlakken kleiner dan 20 m² is er geen subsidie mogelijk.